Στοιχεία Εταιρίας

ΑΦΜ: 099782880
ΔΟΥ:
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Εργαστηριακός έλεγχος τροφίμων ποτών και νερών
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Μαξίμου 10-12, Πάτρα
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2610-240880
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:
E-MAIL:

Προφίλ Εταιρίας

Δημοσιευτέες Πράξεις και Στοιχεία